Biobord

Wydarzenie pn. Hubs on Stage – Bioeconomy Knowledge and Development Centre

Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa na wydarzenie w ramach projektu RDI2CluB pn. Hubs on Stage – Bioeconomy Knowledge and Development Centre .

Wydarzenie będzie miało miejsce na platformie: https://jamk.zoom.us/my/rdi2club, 14 stycznia 2019r. od godziny 14:00.

Szczegóły tutaj -> Hubs on Stage – Bioeconomy Knowledge and Development Centre

Agenda w załączeniu -> HUBS_ON_STAGE_14_01_2020_AGENDA_VER_2.doc (112 KB)