Biobord

Webinaarissa 11.11.2020 keskusteltua

Monta kokemusta viisaampana - alueellista biokaasuoppia Suomesta! -webinaarissa keskusteltiin biokaasuliiketoiminnan kannattavuudesta, polttoaineen jakeluvelvoitteen laajentamisesta ja biokaasuverotuksesta. Muita aiheita olivat muunmuassa

  • Jätevesilietteiden käyttö
  • Raaka-aineet, pää- ja sivuvirrat (ei pitäisi enää puhua jätteestä)
  • Tilojen energia- ja lannoiteomavaraisuus sekä jalosteiden myynti tiloilta ulos
  • Päästölaskennan yhdenmukaistaminen