Biobord

Spotkanie z Liderami RIS

W dniu 17 października w Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki odbyło się spotkanie z przedstawicielami Liderów konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób wg załącznika - listy obecności:

  1. Pan Grzegorz Orawiec - Prezes Zarządu, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu,
  2. Pani Justyna Bonar - Kierownik, Politechnika Świętokrzyska - Ośrodek Transferu Technologii PŚk,
  3. Pan Tadeusz Pęczek - Prezes, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis,
  4. Pani Dorota Kamińska – Kielecki Park Technologiczny,
  5. Pani Dorota Koruba – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
  6. Pani Katarzyna Bębas – Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
  7. Pani Elwira Seweryn – Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
  8. Pan Marek Szymczyk – Właściciel ResLab Sp. z o. o.

Na spotkaniu omówiono ideę powstania Centrum oraz przeanalizowano funkcjonowanie obecnej strategii na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

Przedstawiciele Centrum wskazali, iż potrzebna jest pogłębiona analiza obecnie funkcjonujących smartów oraz potencjalne ich przedefiniowanie w ramach szerszych kategorii jak np. biogospodarka.

Prezentacja Centrum -> BIOHUB_17_10_2019_RCNT.ppt (3.9 MB)