Biobord

Roukapuro kuntoon?

Roukapuron kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma-hanke on käynnistynyt!

Tausta hankkeelle

Hankasalmella sijaitseva Roukapuro on kapea puro, joka laskee Kynsiveteen. Tarve Roukapuron kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma-hankkeelle on noussut paikallisten asukkaiden ja maanomistajien huolesta. Ongelmana alueella on koettu esim. vesien tulvinta pelloille ja suistoalueen umpeutuminen.

Puron vedenlaatua on seurattu vesinäytteiden avulla vuosina 2008 ja 2013 (Hankasalmen kunta). ELY-keskuksen harjoittelija teki vuonna 2018 valuma-alueselvityksen. Tämän jatkumona on nyt käynnistynyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun Roukapuron kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma-hanke.

Hankkeen tavoite ja hyödyt

Hankkeen tavoite on laatia Roukapuron valuma-alueen kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma. Alueen eri osiin tehdään ehdotuksia kunnostus- ja vesiensuojelurakenteista. Toimenpiteistä tehdään alustavat kustannusarviot. Suunnitelmassa kerrotaan mahdollisista rahoitusmahdollisuuksista toimenpiteiden toteuttamiseen.

Hankkeen toteutusaikataulu on 10.05.2019 - 31.10.2020. Hankkeesta hyötyjät ovat paikalliset asukkaat ja maanomistajat. Hankkeen tuloksena syntyy Roukapuron valuma-alueen suunnitelma, jonka mukaisilla toteutetuilla toimilla Roukapuron tilaa saataisiin parannettua.

Miten etenee?

Tällä hetkellä suunnitelman tekemiseen pyritään löytämään ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijoita. Opiskelijat laativat yhdessä ammattikorkeakoulun asiantuntijan kanssa suunnitelman. Alueella tullaan tekemään maastokartoituksia ja ottamaan vesinäytteitä. Paikallisilta henkilöiltä toivotaan ehdotuksia, joihin voisi mahdollisia kunnostustoimenpiteitä tehdä.

Valmis suunnitelma esitellään infotilaisuudessa Hankasalmella. Suunnitelman toimenpiteiden toteutus ei kuulu hankkeeseen. Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus riippuu maanomistajien halukkuudesta ja käytettävissä olevista rahoituksista.

Lisätietoja:

Samuli Lahtela

Roukapuron kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma-hankkeen vetäjä

Puhelinnumero: 040 596 2378

Sähköposti: samuli.lahtela@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1 Like

Jyväskylän yliopistolta löytyi opiskelija on tekemään suunnitelma!

1 Like