Biobord

Rolnicze wykorzystanie odpadów jako ogniwo łańcucha wartości gospodarki obiegu zamkniętego

Zapraszam do zapoznania się ze streszczeniem książki ,Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych" w języku polskim, oraz angielskim.
Opis sektora gospodarki.docx (67,8 KB)
Description of the sector.docx (68,9 KB)