Biobord

Pohjoisen Poolin keskustelualue

Pohjoinen Pooli is an informal group of business developers in Northern Central Finland. The aim of the group is to strengthen the communication between projects and development organizations and intensify actors’ cooperation in the region. Groups actions take place in a closed sub-category. Please contact @tiina or request joining from group settings.

:finland: Pohjoinen Pooli on pohjoisen Keski-Suomen keskeisten yrityskehittämisen parissa toimivien tahojen epävirallinen ryhmittymä. Poolin toiminnalla vahvistetaan tiedonvälitystä sekä toimijoiden tietotaidon hyödyntämistä alueen elinkeinoelämän hyödyksi.

Pooli voi osaltaan välittää tietoa ns. ruohonjuuritason tarpeista seutujohtoryhmän suuntaan. Poolin kautta osaltaan varmistetaan mahdollisimman kattava tiedonkulku meneillään olevista hankkeista. Lisäksi Pooli voi viritellä uusia hankeaihioita ja yhteisiä koulutuksia yritysteen tarpeisiin vastaamaan. Ryhmän toiminta tapahtuu suljetussa alaryhmässä. Mikäli haluat liittyä suljettuun kehittämiskeskusteluun, ole yhteydessä ryhmän ylläpitäjään: @tiina