Biobord

Nabór wniosków na vouchery!

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze.

Usługi standardowe
Przykładowe usługi:

opracowanie strategii marketingowej
opracowanie biznesplanów
doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej
Wartość voucherów do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Usługi specjalistyczne
Przykładowe usługi:

audyt technologiczny
certyfikacja zgodności/jakości
usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją
Wartość voucherów do 150 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy

Link do ogłoszenia -> https://vouchery.spinno.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-konkursie-na-udzielenie-voucherow-dla-msp-na-zakup-uslug-doradczych-w-ramach-projektu-popytowy-system-innowacji-rozwoj-msp-w-regionie-swietokrzyskim-poprzez-profesjonalne-uslugi-doradcze-2