Biobord

Mitä toivot verkostolta?

Verkoston toiminta perustuu eri tahojen yhteistyölle ja yhdessä tekemiselle, verkosto myös kehittyy sen osapuolten mukana. Tällä voit esittää toiveesi verkostolle ja sen toiminnalle.

Esimerkiksi näitä asioita voi pohtia:
Mitä odotuksia ja toiveita sinulla on verkostolle?
Mihin suuntaan verkostoa voisi viedä?
Mitä toimintaa verkosto voisi järjestää?