Biobord

Konkurs na uczestnictwo w wizycie benchmarking'owej [19.04.20-23.04.20]!

Serdecznie zapraszamy do pobrania zamieszczonych plików i wzięcia udziału w konkursie !

Przypominamy że warunkami przystąpienia do konkursu są:

- prowadzenie działalności w branży żywnościowej, lub drzewnej

- spełnianie warunków pomocy

- możliwość oddelegowania na wizytę osoby znającej język angielski przynajmniej na poziomie B2 (CEFR)

- dostarczenie w terminie w całości wypełnionego oraz podpisanego formularza aplikacyjnego razem z dokumentami rejestrowymi (KRS lub CEIDG) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Termin składania zgłoszeń konkursowych mija 28.02.2020 12:00 (GMT+1)

Ogłoszenie wyników nastąpi 28.02.2020

Zwycięzcy otrzymają formularz rejestracyjny który należy wypełnić do 28.02.2020
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Moniką Malanowicz @monikamalanowicz – Inspektorem w Dziale Utrzymania Projektów, RCNT, monika.malanowicz@rcnt.pl
Powodzenia !

Application_Form.docx (89,8 KB) ubieganie_sie_o_pomoc_deminimis.xlsx (79,1 KB)

6 Likes