Biobord

Kokemuksesi avoimesta pilotista

Aineistokohtaisen palautteen lisäksi toivomme palautettasi liittyen avoimen pilotin järjestelyihin. Vastaathan seuraaviin väittämiin, voit lisäksi antaa palautetta myös avoimen tekstin muodossa vastauksena tähän ketjuun!

Alla olevissa numerot tarkoittavat seuraavaa:
1 = Täysin eri mieltä
2 = Jokseenkin eri mieltä
3= Ei samaa, eikä eri mieltä (neutraali mielipide)
4= Jokseenkin samaa mieltä
5= Täysin samaa mieltä

1. Minut toivotettiin tervetulleeksi ja toimintani huomioitiin foorumilla

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters

2. Sain riittävästi tietoa ja ohjausta foorumilla toimimiseen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters

3. Koin osallistumiseni tarpeellisena tiedonvälitystoiminnan kehittämisen kannalta

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters

4. Kokeilu oli kiinnostava ja sain uusia ideoita omaan työhöni

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters

5. Ehdotan jotain pilotoiduista aineistomuodoista tai tekniikoista käytettäväksi omassa työyhteisössä tai yrityksessä

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters