Biobord

Kilka słów o kategorii – Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki

The aim of creating this Polish category is to showcase all important informations about Bioeconomy Knowledge and Development Centre (Centre) as it’s a biohub that comes from Świetokrzyskie Voivodeship.

A few words about Bioeconomy Knowledge and Development Centre

You can find here informations about the Centre’s partners, services offered by the Centre and its activities. It is as well a place dedicated for various discussions connected to the bioeconomy.

We are inviting every Polish speaking user of Biobord to share ideas and take part in our discussions !

Everyone who is interested in international cooperation and communication in English is invited to create new discussions and join existing ones on “Open Biobord Forum”, “Biobord On Stage” and “Biobord Network Actions”

If you have any questions, do not hesitate to contact @monikamalanowicz or monika.malanowicz@rcnt.pl

:poland: Celem utworzenia tej kategorii jest przedstawienie wszystkich ważnych informacji dotyczących Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki (Centrum) jako biohub’a pochodzącego z województwa świętokrzyskiego.

Można tutaj znaleźć informacje dotyczące partnerów Centrum, wykonywanych przez Centrum usług oraz aktywności. Jest to miejsce przeznaczone również na różnorodne dyskusje dotyczące tematów z zakresu biogospodarki.

Zapraszamy do wymiany poglądów i wspólnej dyskusji wszystkich polskojęzycznych użytkowników platformy Biobord !

Osoby zainteresowane międzynarodową współpracą i komunikacją w języku angielskim zapraszamy również do tworzenia tematów i korzystania z „Open Biobord Forum”, „Biobord On Stage” i „Biobord Network Actions”.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z @monikamalanowicz lub monika.malanowicz@rcnt.pl