Biobord

Ketä olemme?

Tässä ketjussa jokainen ryhmän jäsen voi esitellä itsensä ja/tai yrityksensä tai organisaationsa.
Näin opimme paremmin tuntemaan toisemme ja yhteistyön tekeminen helpottuu.

1 Like

Moi kaikki!

Olen Enni ja työskentelen Keski-Suomen liitossa, bio- ja kiertotaloushankkeiden projektityöntekijänä. Työssäni saan tehdä laajasti erilaisia asioita lähiruoan, metsien ja jätteiden parissa.

Taustani on biologiassa sekä vesi- ja ympäristötekniikassa. Yritysvastuu kaikkine ulottuvuuksineen kiinnostaa minua kovasti ja näen siinä paljon kehitettävää ja mahdollisuuksia. Yritysten ympäristövastuuseen erityisesti veden osalta pääsin perehtymään diplomityössäni, joka käsitteli suomalaisten yritysten vesivastuun hallintaa arvoketjuissaan ja uusien hallinnan keinojen kehittämistä. Tutkimukseni kohteena oli erityisesti kansainväliset arvoketjut. Prosessin aikana kävi selväksi globaalin yritysvastuun monimutkaisuus, mutta samalla se innosti ja innostaa edelleen oppimaan uutta yrityksistä vastuullisina toimijoina.

Autan mielelläni kaikissa Biobordiin liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa! :smile:

4 Likes

Moi kaikille @Yritysten_ymparistovastuullisuusverkoston_ydintiimi ssä

Nimeni on Tiina Tarvainen ja toimin biotalouden yrityskiihdyttämöhankkeessa projektiasiantuntijana eli edustamani organisaatio on Jamk biotalousinstitutti. Meidän fyysinen toimipiste, BioPaavo, sijaitsee Saarijärvellä mutta toiminnan on tarkoitus näkyä laajemmallakin, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. BioPaavon toimintaan kannattaa käydä tutustumassa sivustolla www.biopaavo.fi ja ottaa biopaavon facebook-sivut seurantaan. :slight_smile:

BioPaavon asiantuntijaroolin lisäksi toimin RDI2CluB hankkeessa projektiasiantuntijana vielä hankkeen päättymiseen asti, syyskuun 2020 loppuun. Eli jos Biobord-alustan käytöstä on jotain kysyttävää, niin siinä voi lähestyä @ennihuotari lisäksi minua.

Erityisesti pohjoisen Keski-Suomen osalta minulla on aika hyvä tuntemus sekä yrityksistä että elinkeinoelämän kehittämisen parissa töitä tekevistä henkilöistä. Eli jos sinulla on etsinnässä jonkin tietyn osaamisalan ihminen tai yritys meidän alueelta, niin voin (ainakin verkostojani hyödyntämällä) olla auttamassa sinua. :slight_smile:

BioPaavo haluaa olla Ympyräks verkoton toiminnassa vahvasti mukana, sillä tavoitteenamme on mm. tuottaa ja kaupallistaa globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä biotalouden toimintaympräistössä. Eli kaikki yhteistyö, joka tähtää yritysten ympäristövastuullisuuden lisäämiseen, on tervetullutta!

Yhteistyöterveisin,

Tiina

2 Likes

Tanja Oksa Business Jyväskylästä eli Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä esittäytyy tässä. Ympäristövastuullisuus alkaa olla yritysten kasvulle ja kehittymiselle yksi tärkemmistä asioista, kun asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat asiaan heränneet. Siksi me Business Jyväskylässä haluamme osaltamme auttaa yrityksiä verkoston ja tiedon äärelle ympäristövastuullisuusasioissa.

Yhdessä oppien ja haastaen saamme varmasti aikaan pieniä ja suuria oivalluksia!
Tanja

3 Likes