Keski-Suomen biokaasufoorumi esittäytyy

Keski-Suomen biokaasufoorumin tavoitteena on tuoda yhteen toimijoita biokaasuliiketoiminnan kehittämiseksi Keski-Suomessa. Foorumi on avoin keskustelupaikka yrityksille, tutkijoille, laitetoimittajille, kehittäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Yhteisen työskentelyn tavoitteena on synnyttää konkreettisia kokeiluja, yhteistyötä, hankkeita ja uutta liiketoimintaa.

Foorumille on koottu BioPaavo-yrityskiihdyttämön kesällä/syksyllä 2020 järjestämien tilaisuuksien pohjalta keskusteluavauksia esiin nousseista teemoista.

Foorumin yhteyshenkilönä toimivat: @tiina @Anna-Stina