Biobord

Käynnissä olevat, vain määräajan haettavissa olevat rahoitushaut

Tämän topicin alle voi tuoda tietoa rahoitushauista, jotka ovat vain määräajan haettavissa.

Jos huomaat jonkin ajankohtaisen haun puuttuvan, lisää se rohkeasti kommenttikenttään!

1 Like

A post was merged into an existing topic: Tarvitsetko rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen?

ELY-keskus avaa React-EU-toimenpiteenä lisärahoituksen ajalle 26.2.-31.5.2021. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoitusta on saatavilla yrityksen kehittämisavustuksena ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksena.
Yhtenä mahdollisuutena on kehittää vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä.

Lue lisää: http://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/lisarahoitusta-haettavissa-yritystukiin-osana-react-eu-toimenpiteita/maximized

1 Like