Biobord

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 opublikowała Harmonogram konkursów na 2020 rok

Harmonogram konkursów na 2020 rok -> HARMONOGRAM_NABORU_WNIOSKOW_W_RAMACH_RPOWS_2014_2020_NA_2020_ROK.pdf (657.0 KB)

Więcej informacji nt. aktualizacji harmonogramów naboru wniosków w ramach RPOWŚ 2014-2020 -> http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/156-harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-rpows-2014-2020