Biobord

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 ogłosiła dwa konkursy w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”

Ogłoszone konkursy dotyczą:

  1. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3676-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-04-02-00-iz-00-26-286-19-w-ramach-osi-priorytetowej-4-dziedzictwo-naturalne-i-kulturowe-dzialanie-4-2-gospodarka-odpadami
  2. Poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z postanowieniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016-2022 - http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3674-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-04-02-00-iz-00-285-19-w-ramach-osi-prioretytowej-4-dziedzictwo-naturalne-i-kulturowe-dzialania-4-2-gospodarka-odpadami