Biobord

Fra Innlandet til HorisontEuropa

Send gjerne videre i ditt nettverk: @RDI2CluB_Inland @Grouse_Network_PilotGroup @knut @hans.holmengen @hanne.sjolie @olehe @ole @Rolf

Norges forskningsråd inviterer til informasjonsdag for Innlandet på Hamar den 21. januar 2020:
Vil du lære mer om EUs finansieringsmuligheter i Horisont2020 og HorisontEuropa?

Lær mer om hvordan du søker EU finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor og i UiH-sektoren.

Det vil bli informert om finansieringsmuligheter i EUs rammeprogrammer for innovasjon og forskning Horisont2020 (2014-2020) og oppfølgeren HorisontEuropa (2021-2027). Horisont Europa er EUs mest ambisiøse rammeprogram til nå. Du vil også få tips om hvordan man setter opp en god søknad. Dessuten vil du møte noen av Forskningsrådets EU-rådgivere, og bedrifter og forskere som har landet EU-prosjekter.

Når:
21. januar 2020 kl. 09.30 – 15:00

Arrangementstype:
Informasjonsmøte med mulighet for veiledning. Program vil bli lagt ut ila. kort tid.

Hvor:
Auditoriet i Vangsveien 73, Hamar

Passer for:
Bedrifter, forskere, offentlig sektor, EU-rådgivere, rådgivere i førstelinja og virkemiddelapparatet.

Geografisk arrangement for:
Innlandet

Pris:
Gratis, påmelding nødvendig. NO SHOW faktureres med NOK 500.

Påmelding:

Begrenset antall plasser. Påmelding: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/h2020-horisonteuropa

Frist for påmelding: 15. januar 2020

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet.

Vel møtt!

Elisabeth Frydenlund
Regionansvarlig Innlandet
Avdeling for mobilisering og regional utvikling
Område for næringsliv og teknologi

Norges forskningsråd
Mobiltlf: 95 98 13 07
E-post: efr@forskningsradet.no

Norges forskningsråd
Vangsveien 73
2317 Hamar
Sentralbord: 22 03 70 00
Nettside: www.forskningsradet.no/Naeringsliv
Twitter: https://twitter.com/ElisabethFryden
Facebook: https://www.facebook.com/norgesforskningsradinnlandet/?fref=ts#

1 Like

Burde dette også vært publisert under “Open Tap”, @Halgrim?

Det kunne det i og for seg vært, men i fokussamtalene forrige uke kom det fram at vi spriker litt på om det i Open Tap kun skal legges saker av flernasjonal relevans eller om vi også kan/bør promotere ordninger som kun har nasjonal relevans. Så dermed la jeg det bare her…