Biobord

Eläinten käsittely - Low Stress Stockhandling

Tässä videosarjassa on hyödynnetty Action-kameran kuvaa osana käsittelytilanteen kuvaamista eläimen käsittelijän näkökulmasta. Kuva havainnollistaa myös käsittelijän sijoittumista suhteessa eläimiin sekä tämän katseen suuntautumista.

Eläinten käsittely osa 1: Teorialuento

Low Stress Stockhandling –menetelmän käyttämisessä eläimistä saadaan helposti liikuteltavia ja rauhallisia eläimiä. Luennossa käydään lyhyesti läpi menetelmän perusperiaatteita ja havainnollistetaan naudan liikuttamiseen keinoja. Menetelmä sopii myös lampaiden kanssa toimiville. Teoriaosioon liittyy lisäksi kaksi käytännön harjoitusvideota. Asiantuntijana on Riikka Ruunaniemi.

Eläinten käsittely osa 2: Käytännön harjoittelu – Pakoetäisyys

Havainnollistetaan Low Stress Stockhandling –menetelmän käyttämistä käytännön harjoittelu-esimerkkien kautta. Eläimen liikuttelua nähdään oikealla tavalla tehtynä sekä tehottomalla tavalla tehtynä.

Eläinten käsittely osa 3: Käytännön harjoittelu – Lauman liikuttelu

Tässä toisessa osassa käsitellään laumaa. Käytännön harjoitusesimerkit tehdään seuraavissa asioissa: karsinasta ruokintakäytävälle, ruokintakäytävältä karsinaan ja lauman liikuttelu karsinassa. Lauman liikuttelussa nähdään Low Stress Stockhandling -menetelmän käyttämistä sekä esimerkkejä ei- toimivista tavoista.

Tutustuttuasi videoihin, annathan palautetta kyselyn ja avointen kysymysten kautta!

Kuinka hyödylliseksi koit aineiston sisällön maatalousyrittäjän näkökulmasta?

 • Erittäin hyödyllinen
 • Hyödyllinen
 • Ei kovin hyödyllinen
 • Hyödytön

0 voters

Kuinka hyvin käytetty aineistomuoto sopi sisällön läpikäyntiin?

 • Aineistomuoto tuki sisällön omaksumista erittäin hyvin
 • Aineistomuoto tuki sisällön omaksumista hyvin
 • Aineistomuoto tuki sisällön omaksumista hiukan
 • Aineistomuoto tuki sisällön omaksumista heikosti

0 voters

Miten aineisto tuki sisällön soveltamisessa (omaan) yritystoimintaan?

 • Sain selkeitä esimerkkejä ja omaan toimintaan soveltaminen on helppoa
 • Tunnistan kohteita, joihin asiaa voisi soveltaa, mutta tarvitsisin lisätietoa
 • En tiedä, miten soveltaisin asiaa omassa toiminnassani
 • Sisältö ei koske työtäni, enkä osaa arvioida sen hyötyä yrittäjälle

0 voters

Millaiseksi koit aineiston käytön sujuvuuden?

 • Aineiston käyttö oli erittäin sujuvaa
 • Aineiston käyttö oli helppoa
 • Aineiston käytössä oli vaikeuksia
 • Aineiston käyttö oli todella vaikeaa
 • Aineiston käyttö ei onnistunut lainkaan (aineisto ei ollut saatavilla, muita teknisiä ongelmia)

0 voters

Millaisen kokonaisarvosanan antaisit tälle aineiston ja sisällön yhdistelmälle?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

0 voters

Jatkokehittämistä varten kuulisimme mielellämme mielipiteesi aineiston kehittämiseksi! Postaa alle mielipiteesi vastauksena keskusteluketjuun esim. seuraaviin kysymyksiin pohjautuen!

 • Mihin muuhun yhteyteen tällainen aineistotyyppi sopisi?
 • Sopisiko tähän aiheeseen mielestäsi paremmin muunlainen esitystapa ja / tai aineistotyyppi?
 • Miten kehittäisit yhdistelmää?
 • Mikä oli erityisen hyvää tässä yhdistelmässä?
1 Like

Hei, millaisia havaintoja sinä olet tehnyt kotieläinten käyttäytymisestä? Olisi kiva kuulla kokemuksia.