Biobord

Centrum świadczy usługi związane z implementacją projektów współfinansowanych ze środków publicznych

Jeśli otrzymaliście Państwo dofinansowanie i nie wiecie, co dalej należy zrobić, Centrum jako profesjonalna Instytucja Otoczenia Biznesu może Państwu świadczyć usługę asysty podczas procesu wdrażania Państwa projektu od etapu zawarcia umowy o dofinansowanie, poprzez zaliczkowanie o środki finansowe na kontroli kończąc.

Więcej informacji:
@: monika.malanowicz@rcnt.pl

Zapraszamy do współpracy!