Biobord

Biomassojen hankinta, logistiikka ja jatkotuotteet (Työpaja 2.9.2020)

2.9.2020 järjestetyn Kaasua Keski-Suomi -työpajan keskustelua liittyen biokaasun hankintaa, logistikkaan ja tuotteiden jatkojalostukseen on koottu alle.

• logistiikan kehittäminen
• syötemateriaaleista mahdollista tuottaa muutakin, kuin biokaasua. Millä on paras kannattavuus?
• Yhdyskuntajätteiden jatkokäytön mahdollisuudet (kierrätyslannoitteet?)
• Riittävän biomassan saanti
• Esikäsittely tiloilla, kuljetetaanko biomassoja vai kaasua?
• Eri biomassasyötteiden hankinnan ja käytettävien teknologioiden optimointi. Mitkä ovat kannattavimmat raaka-aineet?
• Kierrätysravinteiden jalostus ja markkinoiden kehittäminen. Tuotteistamista tarvitaan kysynnän synnyttämiseksi.