Biobord

Biokaasun tuotantoon liittyvä teknologia (Työpaja 2.9.2020)

2.9.2020 järjestetyn Kaasua Keski-Suomi -työpajan keskustelua liittyen biokaasun tuotantoon liittyvään teknologiaan on koottu alle.

• Investointimahdollisuuksien kehittäminen
• Biokaasun polttoainekäytön teknisten haasteiden ratkaisut (biokaasun paineistaminen, kaasun karkailu, tankkauksen kehittäminen)
• Kaasuntuotannon kannattavuuden parantaminen
• Tuotettavan kaasun tasalaatuisuuden kehittäminen
• Mädätteen ja vedyn käytön kehittäminen