Biobord

Biokaasun jakelu ja liikennekäyttö (Työpaja 2.9.2020) - aiheesta keskusteltua

2.9.2020 järjestetyn Kaasua Keski-Suomi -työpajan keskustelua liittyen biokaasun jakeluun ja liikennekäyttöön on koottu alle.

• Tuotetun kaasun jakelun kehittäminen, keskittäminen vs. pienemmät laitoskoot?
• Julkisilla hankinnoilla sysäystä biokaasun käytön edistämiseen, valtakunnallisen yhteistyön kautta kattava jakeluverkosto
• päästömittauskriteerit (sähkö vs. biokaasu) ja EU:n tasolta käyttövoimien tasapuolinen kohtelu, elinkaarilaskenta vs. käytönaikaiset päästöt.
• Jakeluvelvoite työkaluna biokaasun liikennekäytön edistämiseen
• Jakeluinfrastruktuurin kehittäminen
• Energiaomavaraisuus ja ravinnekierto maatiloilla, liikennekäyttöön jalostaminen ei välttämättä kannattavaa pienessä mittakaavassa
• Alueellisten talousvaikutusten selvitys
• Tuotanto- ja jakelupisteiden välimatka, logistiset ratkaisut, sitoutuneet jakelijat ja tuotannon varmistaminen
• Teollisuusdemonstraatiot, tuotannon ja käytön läheisyys, kannattavuuden parantaminen
• Yhteiset investoinnit ja alueelliset toimijoiden verkostot