Biobord

Biogospodarka jako nowa filozofia gospodarcza XXI wieku

Zachęcam do zapoznania się z artykułem opracowanym przez Profesora Jana Łabętowicza z SGGW dotyczącym biogospodarki: Biogospodarka nowa filozofia .docx (1,8 MB)