Biobord

Biobord BioPaavossa 23.2.2021 - Tule ideoimaan kansainvälistä yhteistyötä tuleviin rahoitushakuihin!

Biobord BioPaavossa 23.2.2021 -Hyppää mukaan kansainvälisen biotalouden kehittäjäverkoston toimintaan!

Aika: 13.00 -15.30
Paikka: https://jamk.zoom.us/my/biobord tai rajatusti paikan päällä (10 henkeä)

:loudspeaker: Kiinnostaako Itämeren biotalouden kehitysnäkymät? Onko sinulla idea biotalouden tutkimustarpeesta? Etsitkö yhteistyötahoa, liiketoimintakumppania tai tietoa markkinoista Itämeren alueelta? Pohditko rahoituskanavia kansainvälisen hankeidean toteutukseen? Kaipaatko tukea Biobord -verkkoalustan käyttöönottoon?

Tule tutustumaan kansainvälisen biotalouden kehittäjäverkoston - Biobordin toimintaan BioPaavoon 23.2.2021. Olemme paikan päällä BioPaavossa (Kauppakatu 5, 43100 Saarijärvi) ja verkossa osoitteessa https://jamk.zoom.us/my/biobord

Nyt voit myös vaikuttaa tulevan yhteistyön sisältöihin! Itämeren biotalousverkosto laatii kevään aikana suunnitelmia tulevasta yhteistyöstä ruokainnovaatioiden ja metsäbiotalouden aloilla. Tarpeita ja ideoita tutkimuskohteista sekä kokeiluista kerätään biotalouden kehittäjiltä ja yrityksiltä.

Kokoontumisrajoitteinen noudattamiseksi paikan päällä osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon sähköpostitse anna.aalto@jamk.fi.

Lisätietoa ohjelmasta liitteenä: ConnectedByBiobord_BioPaavossa23022021.pdf (297.5 KB)

@Biotalouskampus_staff - Osallistu jo ennakkoon lisäämällä ideasi kansainvälisestä hankkeesta tähän keskusteluun! Otamme ideasi käsittelyyn tilaisuudessa hankeasiantuntijoiden kanssa.

2 Likes

:loudspeaker: Ohessa ennakkoon idea-aihioita asiantuntijoidemme pohdittavaksi. Idea-aihiot pohjautuvat Interreg BSR ohjelman 2021–2027 toimintalinjakuvauksista vapaasti ja valikoiden käännettyihin tavoitekuvauksiin ja toimenpide-esimerkkeihin. Huom! Näistä on vasta alustavaa, otsikkotason tietoa saatavilla. Muutokset ja tulkintavirheet ovat mahdollisia.

:speech_balloon: :left_speech_bubble:Kommentoi aiheita tai osallistu 23.2 keskusteluun. @saila-inkeri.puukko, @riikkakumpulainen

Innovaatio-osaajat kuulolle! @saurta, @merja.rehn, @tiina, @Anna-Stina

Toimintalinjassa 1.1 ’Innovative societies’ on mainittu mm. seuraavia esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

 • Lisätä kapasiteettia alueelliselle tuotannolle (Itämeri) ja vähentää riippuvuutta globaaleista toimitusketjuista.

 • Paikalliseen tuotantoon perustuvien kestävien kulutustottumusten potentiaalin selvittäminen ja edistäminen

 • Yhteisen Itämeren identiteetin vahvistaminen ja strateginen alueiden välinen yhteistyö Itämeren alueella

 • Pilotoidaan toimintatapoja muutoskyvykkyyden kehittämiseen – luovuutta, ketteryyttä ja yhteistyötä edistävät toimintakulttuurit ja -tavat

Pohdintaa: Toimintalinja tukisi hanketta, jossa tähdättäisiin BioPaavon kansainvälisen verkoston yhteistyömallien kehittämiseen, esim. innovaatioprosessit muiden Itämeren alueen bio- tai kiertotalouden kiihdyttämöiden, hautomoiden sekä tiede- ja yrityspuistojen kanssa sekä Biobord -verkoston hyödyntäminen, kasvu ja palvelumallinkehitys.

Tuli mieleen myös lähiruoka -hanke, jossa kehitettäisiin 1) hiilineutraalia tuotantoa ja lähiruoan hiililaskentaa; 2) lähiruokatuottajien ja -yrittäjien brändiosaamista ja 3) tuotaisiin tutuksi kuluttajien ilmastoystävällisempää, lähiruoka-painotteista ruokapöytää osallistavalla kampanjalla. Mietin tässä esimerkiksi sellaisia kysymyksiä kuin, millainen olisi Itämeren alueella tuotettu planetaarinen ruokavalio ja näkyykö lähiruokatuotannon vastuullisuus hiililaskennassa vai peittyykö keskiarvoihin (esim. lihantuotanto). Hanketta voisi eri puolilla Itämerta kohdentaa paikallisille yrittäjille ja kuluttajille, mutta tutkimusta ja esim. brändiosaamisen kehittämistä tehtäisiin kansainvälisessä yhteistyössä. Askkaukolla olisi myös hyvä työkalu osallistavan kuluttajakampanjan toteuttamiseen.

Vesiosaajat kuulolle! @siimt, @tuija
Toimintalinjassa 2.1 on tavoitteena vesiresurssien kestävä käyttö ja ilmaston muutokseen liittyvä riskien hallinta vesiresurssien käytössä. Haussa on vesiensuojeluun ja -käyttöön liittyen mainittu mm. seuraavia esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

 • Maaseudun vesihuollon ja vedenkäytön hallinnan kehittäminen veden säästämiseksi ja vesiresurssien suojelemiseksi
 • Varautuminen vaihteleviin ja äärimmäisiin sääolosuhteisiin vesihuollossa (tulvat, rankkasateet, kuivuuskaudet) ja ilmaston muutoksen aiheuttamien riskien hallinta
 • Osallistetaan ja aktivoidaan kehittämiseen mukaan viranomaisia, yrityksiä ja neuvontatoimijoita mm. maataloussektorilta
 • Pilotoidaan toimintatapoja vedenkulutuskäytöksen muuttamiseksi – ravinnepäästöjen ja mm. mikromuovien vähentäminen vesistöistä

Pohdintaa: Nostin tähän erityisesti maaseutua koskevia toimenpiteitä hausta. Uskoisin, että maatalouteen tai maaseudun vesihuoltoon fokusoiva hanke/hankkeita tulee toteutumaan – ja meillä voisi BTI:llä olla luonteva rooli mukana tällaisessa hankkeessa, esimerkiksi eri sidosryhmien kouluttajana ja osallistajana. Kokemusta taitaa löytyä mm. vesiosuuskuntien kouluttamisesta – ja osaamista varmasti myös maatilojen vesikysymyksistä. Ehkä houkuttelisimme mukaan myös toimijoita pilotoimaan uusia toimintamalleja – hankepartneriksi voisi tulla vaikka joku Keski-Suomen kunta, jolla tarve kehittää esim. varautumista ilmaston muutoksen aiheuttamiin riskeihin vesihuollolle (vrt. Petäjäveden 2019 kesän tilanne).

Kiertotalous -osaajat kuulolle! @kirsi.knuuttila
Toimintalinjassa 3.1 on tavoitteena kiertotalouden edistäminen. Haussa on mainittu mm. seuraavia esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

 • Kuluttajien tietoisuuden lisääminen kiertotaloudesta ja heidän osallistaminen suunnitteluun (co-creation)
 • Yrittäjien ja yhteisöjen kiertotalousaloitteiden koordinointi ja tukeminen
 • Yritysneuvonta kiertotalouden liiketoimintamalleista ja niihin siirtymisestä
 • Yrityskentän tietoisuuden ja osaamisen lisääminen. Asennemuutoksen edistäminen.
 • Digitaalisten alustojen ja työkalujen hyödyntäminen kiertotalouden liiketoimintamallien toteuttamisessa

Pohdintaa: Kiertotalouden kehittämishankkeisiin meillä olisi myös varmasti tarjottavaa. Yhtymäkohtaa esimerkiksi BLOOM -hankkeen toimintaan. Meillä varmasti kokemusta ja osaamista ainakin kiertotaloustietoisuuden ja -osaamisen kehittämiseen, co-creation työkaluihin ja yritysten koulutukseen ja neuvontaan. Yritysten ja yhteisöjen tukeminen kiertotalouskokeiluissa ja uusiin liiketoimintamalleihin siirtymisessä voisi olla kiinnostava kokeilu – varmaan paras, jos löytyy joku meille keskeinen yritysryhmä tai kohderyhmä, jolla joku tietty kehitystarve.

Uusiutuva energia – osaajat kuulolle! @janne_salmi, @Hannariina
Toimintalinjassa 3.2 ’Low carbon systems’ ja 3.3 ’Green mobility’ on mainittu mm. seuraavia esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

 • Energiasuunnitelmien ja -strategioiden (alueelliset, paikalliset ja kansalliset) uudistaminen ilmastoneutraaleiksi
 • Paikalliseen uusiutuvan energian tuotantoon perustuvien järjestelmien ja uusiutuviin polttoaineisiin siirtymisen kiihdyttäminen
 • Uusien teknologioiden testaaminen ja käyttöönotto uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön

Pohdintaa: Mitä voisimme tarjota hankkeeseen, jossa tähdättäisiin uusien teknologioiden (varmaan voi myös olla energialähteitä) testaamiseen? Bioenergiassa meillä on varmasti osaamista tarjota valmisteltaviin hankkeisiin. Referensseistämme taisi löytyä myös mm. päättäjien bioenergiakoulutusta ja alueellista bioenergiamallia. Mietin myös ’Green mobility’ osalta, että olisiko Itämeren alueella kysyntää tarttua biokaasuautoilun edistämiseen? Käsittääkseni muualla Euroopassa sähköauto dominoi keskustelua, mutta ainakin Pohjoismaissa ja maaseudulla biokaasu taitaa monesti olla fiksu(mpi) ratkaisu…

2 Likes

@Anna ja @riikkakumpulainen sekä muut asiantuntijat. Olen samaa mieltä eli 1.1. tukee näillä tiedoilla hyvin BioPaavoon liittyviä kansainvälistymistoimenpiteitä ja tätä asiaa voisi jo jollain tiimillä-kombolla alkaa hahmottelemaan? Hakuja odotetaan kuinkin “jo” syksylle ja “time flies” :smiley:

Onko Annalla tai Riikalla tietoa mahdollisista verkostoitumismahdollisuuksista muihin suunnitteilla oleviin hankkeisiin? Niitäkin olisi hyvä seurailla, erityisesti jos haluttaisiin liittyä johonkin verkostoon. Kaikissa kun ei kannata olla päähakijana.

Tuossa eilen kv-verkoston tapaamisessä tuli vielä esille, että suunnitteilla on rahoitusta myös pienemmille hankkeille, eli n. 0,5 m. eur hankkeille, joiden kesto olisi ilmeisesti max. 2 vuotta. Tämä voisi olla myös mahdollisuus liittyä vähän “kevyemmällä” panoksella mukaan BSR-hankkeisiin.

2 Likes

Olen ehdottomasti samaa mieltä, että monissa näissä ideoissa kannattaa pyrkiä partneriksi, eikä päähakijaksi. Mielellään voidaan lähteä etsimään verkostoja, kunhan määritellään hieman, mitä JAMK voisi tarjota ja minkälaisista rooleista ehkä olisimme kiinnostuneita.

Mielellään myös aloitamme suunnittelua ja verkostojen etsimistä jo tässä keväällä. Myös Interreg BSR -ohjelma tarjonnee mahdollisuuksia verkostoitua - veikkaisin, että ehkä alkukesästä tai alkusyksyllä. Relevantteja toimijoita ja verkostoja pystynee tunnistamaan myös esim. päättyneen kauden hankkeista ja ‘projektiplatformeista’.

Esitykset

23022021_Biobord_network.pdf (1.8 MB)
InterregBSR_2021-2027_tilannekatsaus23022021.pptx (871.0 KB)