Biobord

Apila osa 1 - Erilainen nurmikasvi

Apilan viljelyn perustana on nykyään harkittu päätös – osa tiloista ehdottomasti pitää viljelykierrossa mukana apilan ja osa tiloista ei. Haastattelemme kahta karjatilayrittäjää apilan viljelykokemuksista sekä haasteista ja onnistumisista kasvin kanssa. Lisäksi kysyimme agrologi (AMK) –opiskelijoilta ajatuksia apilasta.

Tässä videossa hyödynnetään interaktiivisia kysymyksiä ja pohdintatehtäviä osana aiheeseen tutustumista. Video pysähtyy näissä kohden ja pyytää vastausta esitettyihin kysymyksiin. Voit halutessasi kelata videota takaisinpäin kohtaan, jossa asiaa käsitellään. Vastaukset annetaan nimettöminä.

Annathan alle palautteesi äänestämällä ja avointen kysymysten pohjalta!

Kuinka hyödylliseksi koit aineiston sisällön maatalousyrittäjän näkökulmasta?

 • Erittäin hyödyllinen
 • Hyödyllinen
 • Ei kovin hyödyllinen
 • Hyödytön

0 voters

Kuinka hyvin käytetty aineistomuoto sopi sisällön läpikäyntiin?

 • Aineistomuoto tuki sisällön omaksumista erittäin hyvin
 • Aineistomuoto tuki sisällön omaksumista hyvin
 • Aineistomuoto tuki sisällön omaksumista hiukan
 • Aineistomuoto tuki sisällön omaksumista heikosti

0 voters

Miten aineisto tuki sisällön soveltamisessa (omaan) yritystoimintaan?

 • Sain selkeitä esimerkkejä ja omaan toimintaan soveltaminen on helppoa
 • Tunnistan kohteita, joihin asiaa voisi soveltaa, mutta tarvitsisin lisätietoa
 • En tiedä, miten soveltaisin asiaa omassa toiminnassani
 • Sisältö ei koske työtäni, enkä osaa arvioida sen hyötyä yrittäjälle

0 voters

Millaiseksi koit aineiston käytön sujuvuuden?

 • Aineiston käyttö oli erittäin sujuvaa
 • Aineiston käyttö oli helppoa
 • Aineiston käytössä oli vaikeuksia
 • Aineiston käyttö oli todella vaikeaa
 • Aineiston käyttö ei onnistunut lainkaan (aineisto ei ollut saatavilla, muita teknisiä ongelmia)

0 voters

Millaisen kokonaisarvosanan antaisit tälle aineiston ja sisällön yhdistelmälle?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

0 voters

Jatkokehittämistä varten kuulisimme mielellämme mielipiteesi aineiston kehittämiseksi! Postaa alle mielipiteesi vastauksena keskusteluketjuun esim. seuraaviin kysymyksiin pohjautuen!

 • Mihin muuhun yhteyteen tällainen aineistotyyppi sopisi?
 • Sopisiko tähän aiheeseen mielestäsi paremmin muunlainen esitystapa ja / tai aineistotyyppi?
 • Miten kehittäisit yhdistelmää?
 • Mikä oli erityisen hyvää tässä yhdistelmässä?
2 Likes