Biobord

About the INN Centre of Bioeconomy Forum category

INN Center of Bioeconomy is a forum for knowledge development in bioeconomy, where researchers, resource managers, entrepreneurs, business developers and students meet. The forum is primarily for knowledge dissemination, co-working and communication related to projects in the portfolio of Inland Norway University of Applied Sciences.

INN Center of Bioeconomy er et forum for kunnskapsutvikling innen bioøkonomi, der forskere, ressursforvaltere, gründere, forretningsutviklere og studenter møtes. Forumet er primært for kunnskapsspredning, samarbeid og kommunikasjon relatert til prosjekter i porteføljen til Universitetet Innlandet.

For more information, kindly contact @Halgrim Breie

1 Like