Biobord

Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki


Topic Replies Activity
Kilka słów o kategorii – Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki 1 December 18, 2019
Konkurs na uczestnictwo w wizycie benchmarking'owej [19.04.20-23.04.20]! 1 February 4, 2020
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 ogłosiła dwa konkursy w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” 1 December 20, 2019
Nabór wniosków na vouchery! 1 December 19, 2019
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 1 December 19, 2019
Wydarzenie pn. Hubs on Stage – Bioeconomy Knowledge and Development Centre 1 December 18, 2019
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 opublikowała Harmonogram konkursów na 2020 rok 1 December 19, 2019
Udział przedstawiciela Centrum w spotkaniu nt. przyszłości Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 1 December 19, 2019
Spotkanie z Liderami RIS 1 December 18, 2019
The Waste Management and Recycling Cluster is a brand new Partner of the Centre 3 December 18, 2019
Centrum świadczy usługi związane z implementacją projektów współfinansowanych ze środków publicznych 1 December 18, 2019